BLAVOR I KRAVOSAS SE PRAVE PAMETNI

2016.

video 9' 11'', petlja

-

Blavor čita"Kritiku praktičnog uma" Immanuela Kanta, Kravosas čita"Kritiku dijalektičkog uma" Jean- Paul Sartrea.