HAPPINESS

2003.

papir, konac, baloni

-

prostor stubišta galerije je ispunjen crvenim papirićima koji kao da “kiše” s plafona

na papirićima je otisnut lik Smiley

crvene “kockice” preuzete iz državnog grba i nasmijani lik: kiša sreće i domoljublja, sretni i samosvijesni svoje pripadnosti