CRVENI, BIJELI I PLAVI

2003.

polivinil, konopac

-

instalacija sastavljena od zastavica koje popunjavaju, pretrpavaju cijeli izložbeni prostor

psihodelični ambijent podsjeća na ambijente pučkih fešta, narodnih veselja

upotreba nacionalnih boja da bi se dala naglašenost na jedinstvo i zajedništvo u takvim prigodama

tek naziv rada otkriva podjeljenosti