FOUR, FOUR

1998.

-

četiristotine četrdeset i četri različite riječi na engleskom jeziku

svaka od riječi sastavljena je od četri slova

svaka četvrta riječ je “four”- četri

monotoni, birokratski ritam

riječi gube svoj smisao

četri forme rada

FILE

- lista svih upotrebljenih riječi - činjenica

KNJIGA

- po jedna riječ na svakom listu

- svaka riječ kao informacija sama za sebe

- nije moguće stvarati asocijacije i povezivanja među riječima

- čitatelj je samo pasivni konzument

VIDEO

- svaka riječ se na jednu sekundu pojavi na ekranu

- vrijeme dovoljno da se riječ pročita i razumije ali zbog stalnog “bombardiranja” novima, nedovoljno da se zapamti

- gledatelj je samo pasivni konzument

RAČUNALO

- na ekranu kompjutora riječi se pojavljuju kao i na videu

- moguće je prekinuti program i ući u file gdje se mogu raditi izmjene riječi i njihovog rasporeda

- kreira se vlastita verzija rada - gledatelj nije više samo pasivni konzument, u stanju je sam stvarati “činjenice” i “istine”

- upotrebom različitih medija manipulira se podatcima