BLAVOR I KRAVOSAS VS. TARANTULA

2016.

video, 1' 41'' petlja, konopac

-

Poput svih, Blavor i Kravosas također imaju racionalne i iracionalne strahove. U ovom slučaju je to arahnofobija- strah od pauka.