SAD BUT TRUE

2010.

video, 5' 36''

-

video u kojem izvodim pjesmu „Sad but True“ grupe Metallica

na pet monitora prikazan sam kako izvodim pojedinu partituru: ritam gitara, solo gitara, bass gitara, bubanj i vokal

dajem sve od sebe, iako je moje znanje sviranje tih instrumenata skromno ili nikakvo

usprkos trudu, rezultat je otužan

bavljenje poslovima koji nadilaze osobne kompetencije, znanja i mogućnosti

nedostatak respekta prema tuđem radu i postignućima

pretenciozni postav, upotreba tehnologije kako bi se prikrila očita nekompetencija

rad je projekcija aktualnog trenutka u društvu

za potrebe kataloga izrađeni su plakati koji najavljuju video