KULA STRAŽARA

2002.

zlatna folija

-

napuštena kažnjenička kolonija na Golom otoku

tjekom ljeta postaje umjetnička kolonija i turistička destinacija

iznad kamenoloma u kojem su radili zatvorenici nalazi se stražarska kućica

omotao sam stražarnicu zlatnom folijom za umatanje čokolade

komentar na “romantični” doživljaj otoka od strane umjetnika i turista dok se stvarna namjena otkriva kada se strga ukrasna folija