CALL ME ANYTIME YOU NEED

2000.

drvo 30 x 30 x 100 cm, projektor, prekidač

-

na drvenom postamentu nalaze se natpis i crveni prekidač

pritiskom na prekidač pali se projektor koji na zid galerije projecira znak Batmana

rad se ironično poigrava temama nasilja, otuđenosti,(ne)sigurnosti

upotreba Batmanovog znaka i crvenog prekidača kao svojevrsnih trade-markova ovih tema