SMETNJE

 

2017.

video instalacija

8 TV ekrana, 1 video projekcija

-

 

Na TV zaslonima posjetitelj može vidjeti videozapise koji izgledaju poput statičkih smetnji, kolokvijalno nazvanih "snijeg" ili "bijeli šum".

Koristio sam jedan od najprevođenijih dokumenata na svijetu: Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Prema podatcima na službenoj stranici Ujedinjenih naroda, deklaracija je prevedena na više od pet stotina svjetskih jezika ili dijalekata.

Pretvorio sam tekst u binarni kod čije su osnovne znamenke "nula" i "jedan", a zatim sam ih zamjenio crnim i bijelim kvadratima. Prikaz vizualnog teksta brzo se mijenja i na taj način je postignuta vizualna analogija slična smetnjama na TV prijemniku. Dokument je pretvoren u vizualni registar. Važno je upozoriti da se ne radi o rasapu slike, glitchu ili nekoj vrsti manipulacije, nego o novoj generiranoj slici stvorenoj prema jasnim parametrima.

Nadalje, ova generirana slika koristi se za sljedeći "narativ": mjesto crnih kvadrata zamijenili fotografski portreti. Pronašao sam ih pretraživanjem dnevnih novina na internetu. Odabrao sam 10000 portreta iz novina iz cijelog svijeta.

Vizualni "ritam" Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je i slika čovječanstva koja se može percipirati kroz medijski krajolik odnosno njegove protagoniste: namjerne ili nenamjerne, poznate ili nepoznate, počinitelji dobrih djela ili zločina.

Vizualne informacije prikazane su kao pretjerana količina podataka. Takva progresivna infekcija zasićuje mentalni prostor i opterećuje pojedinca s teškim sadržajem; sadržaj koji se, u pravilu, ne može ni procesuirati. Sve su to potencijalni pasivni agresori koji preko raznih kanala dolaze do primatelja i napadaju njegov životni prostor, kontaminirajući ga.

SMETNJE_postav i isječak