YOU KNOW WHAT I MEAN

2001.

plastika, žica, senzor

-

tri oka koja gledaju sa zida

kada se posjetitelj približi jedno oko mu namigne

uspostavljanje kontakta- odnosa izmedu posjetitelja i rada kroznaziv i samu akciju

tri oka; neprirodno, mutacija, genetsko manipuliranje

biti gledan, kontroliran; kamere za nadzor, reality show, gubljenjeprivatnosti

iskopane oči djecijih lutaka; nasilje, konflikti, ratovi, ljudska prava