Toma Bačić- Recenzije

Prilagodba, prerada i rekontekstualizacija popularne kulture (u konkretnom slučaju cirkusa) osnovna je karakteristika izložbe splitskog umjetnika Vedrana Perkova (1972.) u galeriji Nova. Izložba “Cirkus” je četverodijelna – sastoji se od radova Četverored, Cirkus, Call me anytime you need i Zvijer. lako sva četiri djela izložbe integrira mogućnost sličnog višesmislenog tumačenja (koje može varirati od komičnog do tragičnog) i nejasan estetski status (tek prividna privlačnost i veselje), vizualna heterogenost izložbu cijepa na tri cjeline. Centralni rad Cirkus – predstavlja transformaciju bijele kocke u šareni ambijent – u cirkus. Cirkus je ovdje samo ambijent lišen sadržaja; predstavlja kontekst u kojemu se prikazuju predstave (kontekst u kojem se konzumira pop kultura). Prazan sadržaj naznačen je gomilom šarenih balona. Cirkus Vedrana Perkova dopušta i tumačenje da su unutrašnjost i vanjština zamijenjene – cirkuski je šator naznačen transparentnom tkaninom, izvan kojega se nalazi šareni prostor. S jedne strane Cirkusa se nalazi Četverored (bijeli ambijent), dok s druge strane gledatelja očekuju Call me anytime you need i Zvijer (u crnom ambijentu, black boxu). Četverored čini niz gipsanih odlijeva figura vrtnih patuljaka simpatično glupog izgleda. Patuljci smješteni u pravilni red s jedne strane prizivaju asocijacije na militaristicki red, a s druge strane podsjećaju na konzumente popularne kulture, koji bez kriterija prihvaćaju sve što se nudi (patuljci se kreću i gledaju prema zidu). Jasno je da i naziv asocira neke novije, problematične interpretacije bliže povijesti. Call me anytime you need interaktivni je objekt, koji, kad ga gledatelj aktivira, odgovara prikazom znaka Batmana (tematiziranje privida u kojemu se uvijek možemo osloniti na produkte masovne kulture). Objekt Zvijer je divovska krpena lutka kod koje se, gledajući je, dvoumimo radi Ii se o subjektu ili objektu nasilja i pitanje je da Ii se takve zvijeri moramo plašiti, ili s njome suosjećati. Objekti Vedrana Perkova nisu ready made objekti (iako bi to mogli biti, s obzirom da su kontekstualno izmijenjeni)autor ih sam (re)dizajnira i izvodi. Patuljci u Cetveroredu tako dobivaju novu kvalitetu potpuno identičnih likova, Cirkus neobičnu sterilnost, a Zvijer tragikomične karakteristike. Karnevalizacija i ludički doživljaj
svakodnevice osnovne su karakteristike ovih radova Vedrana Perkova. Poznata ikonografija smješta se u izmaknut kontekst, dobivajući time nove dimenzije.